Choroby i warunki> zdrowie psychiczne

  • Lipiec 2020

Zdrowie psychiczne: ukryta choroba nękająca społeczności mniejszościowe

przez Society for Women's Health Research Zdrowie psychiczne obejmuje nasze samopoczucie emocjonalne, psychiczne i społeczne oraz wpływa na to, jak myślimy, co czujemy i jak postępujemy. Wpływa na......

Czytaj Więcej